Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Zaproszenie do złożenia oferty

2012-03-06 10:39

Ruda Maleniecka, dnia 06.03.2012r.

Znak: GK.6845.26.2012

Zaproszenie do złożenia oferty

na wydzierżawienie nieruchomości

       Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie działki zabudowanej (budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 84m2) oznaczonej numerem 24/1 o pow.0.35 ha położonej w Rudzie Malenieckiej stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na działalność usługową.

Okres dzierżawy - dwa lata. Wysokość czynszu - 200,00 zł + VAT 23% miesięcznie.

       Przedmiotowa nieruchomość graniczy z rzeką Czarna Konecka, położona jest przy drodze krajowej nr 42 Końskie – Przedbórz – Radomsko.

       Oferty z podaniem sposobu zagospodarowania w/w nieruchomości prosimy składać
w terminie  do dnia 20.03.2012r.

       Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka (pokój nr 6) lub  telefonicznie pod nr (41) 373 13 46 .

Powrót do poprzedniej