Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:100

2020-08-18 13:04

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:100

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 18.08.2020 do godz. 03:00 dnia 19.08.2020

Obszar: Zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach państwa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik

Powrót do poprzedniej