Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

               Gmina Ruda Maleniecka opracowała: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruda Maleniecka”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Perspektywa rozpatrywanych przedsięwzięć: lata 2015 – 2020.

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Planu gospodarki Niskoemisyjnej  będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Do pobrania:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruda Maleniecka (pdf)

 

Powrót do poprzedniej