Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozazarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

2013-05-15 14:39

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozazarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Powrót do poprzedniej