Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

2012-05-08 10:31

Sprawozdanie

Powrót do poprzedniej