Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Informacje i ogłoszenia

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W RUDZIE MALENIECKIEJ

2018-02-20 13:47

Ogłoszenie dla Rodziców dzieci przedszkolnych
oraz dla przyszłych przedszkolaków (3 latków)

Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej informuje, że zapisy dzieci do przedszkola (zbieranie wniosków) zaczną się od 5 marca 2018 r.

Wnioski można będzie pobrać u nauczycieli przedszkola, w sekretariacie Zespołu i wypełnione złożyć w sekretariacie Zespołu (budynek gimnazjum I piętro) w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00.

Ważne!

Z uwagi na terminy sporządzania arkuszy organizacyjnych, w których należy zaplanować oddziały przedszkolne, proszę Państwa o terminowe wypełnienie „Deklaracji woli przyjęcia dziecka do przedszkola”. Deklaracje można będzie pobrać u nauczycieli przedszkola, w sekretariacie Zespołu i wypełnione składać w przedszkolu, w sekretariacie Zespołu (budynek gimnazjum I piętro). Deklaracje są dla Państwa wiążące i dadzą nam obraz chętnych dzieci do przedszkola w roku 2018/2019.

Dokumenty do pobrania (doc):

Dyrektor Zespołu

/-/ Urszula Piwowarczyk

Powrót do poprzedniej