Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

 

Gmina Ruda Maleniecka w okresie 01.10.2011 - 31.03.2013 realizuje projekt
„Gmina Ruda Maleniecka  - samorząd profesjonalny i efektywny”

 

Nieefektywność samorządów ogranicza napływ inwestycji, spowalnia proces reform i hamuje aktywność obywateli. Na stworzenie sprawnej i przejrzystej administracji składa się przede wszystkim profesjonalizm zatrudnionych kadr. Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, instytucja odgrywająca ważną rolę w generowaniu działań rozwojowych musi charakteryzować się wysokim poziomem obsługi klienta. Urzędnicy kompetentni
i wykwalifikowani budują zaufanie obywateli niezbędne do wzrostu aktywności społecznej.

W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Urząd Gminy musi wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności i wykorzystywać Internet jako główne narzędzie komunikacji, udostępniania usług publicznych oraz załatwiania spraw. Zdolność administracji do realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną jest ważnym czynnikiem jej oceny.

 

CEL OGÓLNY

Zbudowanie potencjału instytucjonalnego Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej w zakresie skuteczności, sprawności i efektywności działań na rzecz rozwoju lokalnego poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych, wzrost kompetencji 18 pracowników oraz ich umiejętności planowania strategicznego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wzrost umiejętności planowania strategicznego wśród pracowników Urzędu Gminy
w Rudzie Malenieckiej i wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju Gminy.

2. Wdrożenie standardów jakości i systemów kontroli usług świadczonych przez Urząd Gminy.

3. Powstanie punktu obsługi klienta.

4. Podniesienie jakości i sprawności pracy kadry urzędniczej.

5. Zwiększenie dostępności usług publicznych oraz możliwości wymiany informacji
i konsultacji społecznych dzięki lepszemu wykorzystaniu e-administracji.

6. Powstanie Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz opracowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi.

7. Wzmocnienie współpracy Urzędu Gminy z lokalnymi NGO.

 

Informacje o zadaniach zlecanych do realizacji w ramach projektu znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej  bip.rudamaleniecka.samorzady.pl

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny”

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.rudamaleniecka.pl

Powrót do poprzedniej