Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

„100 LAT Z KRÓLEWSKIM KARPIEM Z RUDY MALENIECKIEJ”

W dniu 30 kwietnia 2012r. pomiędzy Gminą Ruda Maleniecka a  Samorządem Województwa Świętokrzyskiego zawarta została umowa nr 00026-6173-SW130056/11/12,  na podstawie której realizowany jest projekt „100 lat z Królewskim Karpiem z Rudy Malenieckiej”.

Środki na finansowanie projektu pochodzą z działania 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Hodowla ryb, w tym karpia królewskiego ma w gminie Ruda Maleniecka długoletnią tradycję. Właśnie w Rudzie Malenieckiej, w 1912r. profesor Franciszek Staff  otworzył w Rudzie Malenieckiej Doświadczalną Stację Rybacką, która istniała do 1921 roku. W wyniku przeprowadzonych badań wyhodowano tu karpia królewskiego z małą ilością łusek i posiadającym wysokie walory smakowe.

Realizacja projektu „100 LAT Z KRÓLEWSKIM KARPIEM Z RUDY MALENIECKIEJ”  ma na celu przybliżenie wszystkim mieszkańcom i przybywającym na ten teren turystom tradycyjnej gospodarki rybackiej regionu, pobudzenie aktywności mieszkańców, rozbudzenie miłości do przyrody i zwiększenie spożycia lokalnych ryb. Środki z projektu pozwolą Samorządowi Gminy Ruda Maleniecka na zorganizowanie uroczystych obchodów setnej rocznicy powstania Stacji Doświadczalnej.

Powrót do poprzedniej