Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Unijne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej

2010-12-01 00:18

Gmina Ruda Maleniecka wraz z Publicznym Przedszkolem w Rudzie Malenieckiej będzie realizować projekt przedszkolny "Świat Malucha"

Okres realizacji projektu od 01.01.2011 - do 31.12.2012 r.

Celem głównym projektu jest: wzrost do 64 udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej w przedszkolu w Rudzie Malenieckiej w trakcie 2 lat realizacji projektu.
Powiązane cele szczegółowe to:
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z terenów wiejskich
- poprawa dostępu dzieci w wieku 3-5 lat do przedszkola poprzez stworzenie dodatkowej grupy,
- wzrost świadomości rodziców co do pozytywnych aspektów rozwoju dziecka w kontekście uczęszczania do przedszkola,
- zapewnienie zrównoważonego rozwoju dziewczynek i chłopców.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Powrót do poprzedniej