Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Zatwierdzona Lista Beneficjentów Ostatecznych projektu „Świat Malucha”.

2012-04-13 13:46

Świat Malucha

Publiczne Przedszkole                                                                                                                   

w Rudzie Malenieckiej                                                                                                                                                                   

Ruda Maleniecka 99, 26-242 Ruda Maleniecka,

tel. 41 373 13 40 , fax 41 373 13 41

                                                                                                                                                                                                     Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w Kielcach nr UDA-POKL.09.01.01-26-009/10-00

Załącznik nr 8

Do regulaminu rekrutacji

W związku z zakończonym naborem dzieci w wieku

od 3-5 lat do udziału

w Projekcie „ Świat Malucha” na rok szkolny 2012/2013  

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Barbara Spiechowicz - Przewodniczący Komisji
  2. Justyna Goliat - Sekretarz
  3. Piotr Piec – Członek Komisji
  4. Edyta Skwara – Członek Komisji

 

Zatwierdziła w dniu 11.04.2012r.

 Listę Beneficjentów Ostatecznych
projektu „Świat Malucha”

 

 

 

Powrót do poprzedniej