Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Projekty złożone przez Gminę Ruda Maleniecka otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków własnych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 

W dniu 20.07.2018 r. podpisane zostały 3 umowy o przekazanie dotacji na realizację projektów.

Ze strony Województwa Świętokrzyskiego umowy zostały podpisane przez Marszałka – Pana Adama Jarubasa oraz Członka Zarządu – Panią Agatę Binkowską. Z kolei w imieniu Gminy Ruda Maleniecka umowy podpisał Wójt Gminy – Pan Leszek Kuca oraz Skarbnik Gminy – Panią Małgorzatą Staszczyk.

W ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” realizowane są następujące zadania:

 

1. Tytuł projektu: „Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i odbudowa infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi poprzez rozbudowę placu zabaw polegającą na budowie ogrodzenia i częściowym utwardzeniu terenu w miejscowości Koliszowy”

Budżet projektu:

- Wartość brutto zadania: 24 292,50 zł

- Dofinansowanie z Samorządu Województwa: 10 000,00 zł

- Udział własny wnioskodawcy: 14 292,50 zł

Krótki opis projektu:

Do działań przewidzianych w ramach niniejszego projektu zaplanowano karczowanie pni i częściowe plantowanie terenu działki, wykonanie ogrodzenia wokół altany i placu zabaw oraz utwardzenie terenu.

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności wsi, ale przede wszystkim wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników korzystających z placu zabaw oraz altany, szczególnie przez tych najmłodszych uczestników. 

 

 

 

Powrót do poprzedniej