Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

2. Tytuł projektu:„Poprawa warunków rozwoju infrastruktury wpływającej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez przebudowę budynku strażnicy OSP w miejscowości Lipa”

Budżet projektu:

- Wartość brutto zadania: 22 140,00 zł*

- Dofinansowanie z Samorządu Województwa: 8 000,00 zł

- Udział własny wnioskodawcy: 14 140,00 zł

* koszt dotyczy robót budowlanych, bez zakupu nagrzewnicy i butli gazowej

Krótki opis projektu:

Do działań w ramach niniejszego projektu zaplanowane zostały prace dotyczące przebudowy budynku strażnicy OSP w miejscowości Lipa oraz zakup nagrzewnicy wraz butlą gazową.

Cel projektu:

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, jak również wpłynie na pobudzenie aktywności społeczności lokalnej. Dzięki garażowaniu otrzymanego samochodu o większych parametrach, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz samochód będzie przechowywany w odpowiednich warunkach (pod dachem będzie on chroniony m.in. przed opadami atmosferycznymi).

Jednocześnie realizacja projektu pozwoliłaby na poprawę jakości i standardu korzystania z budynku remizy OSP, w której to dzięki zakupionej nagrzewnicy wraz butlą gazową mogłyby być organizowane nie tylko spotkania członków straży pożarnej, ale również  społeczności lokalnej. Projekt będzie miał zatem wpływ również na zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzmocnienie więzi i kontaktów między mieszkańcami miejscowości Lipa.

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej