Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

3. Tytuł projektu:„Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i odbudowa infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi poprzez budowę ogrodzenia w miejscowości Wyszyna Fałkowska”

Budżet projektu:

- Wartość brutto zadania: 28 716,81 zł

- Dofinansowanie z Samorządu Województwa: 6 788,65 zł

- Udział własny wnioskodawcy: 21 928,16 zł

Krótki opis projektu:

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie prac polegających na rozbiórce ogrodzenia wraz z bramą i furtką oraz wykonanie ogrodzenia, w tym bramy i furtki.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie korzystającym z placu zabaw, boiska i z budynku Świetlicy Wiejskiej / Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie Fałkowskiej właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim, którzy będą chcieli się spotkać oraz aktywnie i zdrowo spędzać swój czas wolny na sportowo i na świeżym powietrzu.

Poprawa ogrodzenia wpłynie na zwiększenie atrakcyjności wsi, ale przede wszystkim wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników korzystających w szczególności z placu zabaw i boiska.

 

 

Powrót do poprzedniej