Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

 

Ruda Maleniecka, dn. 13.09.2018 r.

W dniu 13.09.2018 r. podpisana została między Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Ruda Maleniecka umowa o dofinansowanie nr 00035-6523.2-SW1310029/18 dla realizacji operacji pn. „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego”. 

W ramach operacji przewiduje się następujące działania:

 • zakup materiałów promocyjnych (długopisy, długopisy reklamowe eco, balony reklamowe, smycze reklamowe, brelok drewniany z grawerem eco, brelok reklamowy z żetonem, kalendarze, opaski odblaskowe, torby reklamowe papierowe, torby reklamowe bawełniana z nadrukiem i cukierki oraz lizaki promocyjno-reklamowe),
 • organizacja i przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży (konkursu plastycznego, konkursu literackiego oraz konkursu fotograficznego),
 • organizacja imprezy "Karp to ryba nasza - Ruda Maleniecka do zabawy zaprasza",
 • udział Gminy Ruda Maleniecka w organizacji „Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy - Konecka Ryba” w Rudzie Malenieckiej,
 • opracowanie i wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych,
 • organizacja warsztatów związanych z hodowlą ryb.

Projekt jest realizowany w interesie zbiorowym, tzn. jest kierowany do wszystkich w każdym przedziale wiekowym.                                                                                       

Celem planowanej do realizacji operacji jest:przybliżenie wszystkim mieszkańcom, głównie dzieciom oraz młodzieży i przybywającym na ten teren turystom miejscowej gospodarki rybackiej regionu i pobudzenie aktywności mieszkańców.

Koszty kwalifikowalneplanowane do poniesienia w ramach operacji: 90 485,41zł

Wnioskowana kwota pomocy:67 864,00 zł, w tym:

            - Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR): 57 684,40 zł

            - Publiczne środki krajowe (wkład krajowy): 10 179,60 zł

Planowana data zakończenia realizacji operacji/etapu operacji:03/2019

Operacja wpisuje się:w cele i przedsięwzięcie zawarte w LSR Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych został złożony w dniu 07.05.2018 r. w siedzibie ŚRLGD we Włoszczowie.

Po rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia i po jego pozytywnej ocenie, został przekazany do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach celem dalszej realizacji.

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

W dniu 28.02.2019 r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy Nr 00035-6523.2-SW1310029/18 dla realizacji operacji pn. „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego”.

W zawartym Aneksie wprowadzono zmiany polegające na kwestiach finansowych związanych z realizacją projektu. Zmianie uległy:

Całkowity koszt operacji: 84 558,76 zł

Koszty kwalifikowalne84 558,76 zł

Dofinansowanie63 419,00 zł

Pozostałe zapisy dot. zakresu projektu nie uległy zmianie. 

 

 

Ruda Maleniecka, dn. 13.09.2018 r.

W dniu 13.09.2018 r. podpisana została między Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Ruda Maleniecka umowa o dofinansowanie nr 00035-6523.2-SW1310029/18 dla realizacji operacji pn. „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego”. 

W ramach operacji przewiduje się następujące działania:

 • zakup materiałów promocyjnych (długopisy, długopisy reklamowe eco, balony reklamowe, smycze reklamowe, brelok drewniany z grawerem eco, brelok reklamowy z żetonem, kalendarze, opaski odblaskowe, torby reklamowe papierowe, torby reklamowe bawełniana z nadrukiem i cukierki oraz lizaki promocyjno-reklamowe),
 • organizacja i przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży (konkursu plastycznego, konkursu literackiego oraz konkursu fotograficznego),
 • organizacja imprezy "Karp to ryba nasza - Ruda Maleniecka do zabawy zaprasza",
 • udział Gminy Ruda Maleniecka w organizacji „Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy - Konecka Ryba” w Rudzie Malenieckiej,
 • opracowanie i wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych,
 • organizacja warsztatów związanych z hodowlą ryb.

Projekt jest realizowany w interesie zbiorowym, tzn. jest kierowany do wszystkich w każdym przedziale wiekowym.                                                                                       

Celem planowanej do realizacji operacji jest:przybliżenie wszystkim mieszkańcom, głównie dzieciom oraz młodzieży i przybywającym na ten teren turystom miejscowej gospodarki rybackiej regionu i pobudzenie aktywności mieszkańców.

Koszty kwalifikowalneplanowane do poniesienia w ramach operacji: 90 485,41zł

Wnioskowana kwota pomocy:67 864,00 zł, w tym:

            - Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR): 57 684,40 zł

            - Publiczne środki krajowe (wkład krajowy): 10 179,60 zł

Planowana data zakończenia realizacji operacji/etapu operacji:03/2019

Operacja wpisuje się:w cele i przedsięwzięcie zawarte w LSR Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych został złożony w dniu 07.05.2018 r. w siedzibie ŚRLGD we Włoszczowie.

Po rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia i po jego pozytywnej ocenie, został przekazany do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach celem dalszej realizacji.

Beneficjent:Gmina Ruda Maleniecka

 

Powrót do poprzedniej