Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Gmina Ruda Maleniecka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicy środowiskowej utworzonej w ramach projektu "Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka". Projekt skierowany jest do dzieci/młodzieży z terenu gminy Ruda Maleniecka w wieku do 16 lat. W ramach funkcjonowania świetlicy prowadzone będą następujące zajęcia dla dzieci:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia z robotyki,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia sportowe.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Aby wsiąść udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. Formularz jest dostępny w wersji papierowej w siedzibie GOPS oraz w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej oraz w wersji elektronicznej na stronie:
http://www.gops-rudamaleniecka.pl/index.php/realizowane-projekty/swietlica-srodowiskowa lub jako załącznik poniżej:

Pobierz formularz


Powrót do poprzedniej