Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Dotacja w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”

W dniu 29.08.2019 r., podpisana została umowa o przyznanie dotacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „Remont budynku remizy (strażnicy) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu”

Ze strony Województwa Świętokrzyskiego umowę podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Marek Jońca oraz z upoważnienia Skarbnika Pani Katarzyna Ziółkowska. Z kolei w imieniu Gminy Ruda Maleniecka umowę podpisał Wójt Gminy – Pan Leszek Kuca oraz Skarbnik Gminy – Pani Małgorzata Staszczyk.

W ramach projektu pn. „Remont budynku remizy (strażnicy) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu” wykonany zostanie remont garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu oraz zostanie wymieniona brama wjazdowa ogrodzeniowa wraz z furtką. 

Dodatkowo planowane do przeprowadzenia prace to m.in.: wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, a także wymiana tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian i sufitów.

Planowany termin zakończenia robót, przewidziany został na dzień 25.10.2019 r. 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z pomieszczeń poprzez wymianę instalacji elektrycznej, a w szczególności wpłynie na podniesienie standardu wykończenia i korzystania z pomieszczeń służących jednostce OSP w Kołońcu.Jednocześnie remont części pomieszczeń w budynku stanowiącej remizę OSP pozwoli na poprawę warunków pracy strażaków, a to przecież ich praca, udział w akcjach ratowniczych jest bardzo ważna dla życia i zdrowia ludzi.

Zadanie wpisuje się w cele wsparcia konkursu, tj.:

„1. Działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności obszarów wiejskich;

  2. Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury wpływającej na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wiejskich”.

Wartość brutto zadania: 25 274,04 zł,

Kwota dofinansowania z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: 10 000,00 zł.

Udział własny Wnioskodawcy: 15 274,04 zł

 

Powrót do poprzedniej