Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

2016-08-04 12:49

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie 3 sołectw: Ruda Maleniecka, Lipa i Maleniec. Sołectwa te zostały wyłonione w wyniku Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych (1 etap konsultacji społecznych).  

Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej adres:

Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

lub przesyłać e-mailem na adres:

Wioleta Włodarczyk: wioleta@rudamaleniecka.pl lub Agnieszka Zagnińska:  agnieszkazagninska@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023”.

Załącznik nr 1. Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

 

 

Powrót do poprzedniej