Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy

2016-09-27 18:16

W związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Ruda Maleniecka serdecznie zaprasza na konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy, które odbędą się w dniu 28 września (środa) 2016 r. godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej. Konsultacje dotyczyć będą obszaru edukacji.

Informacje o terminach  następnych spotkań na bieżąco będą publikowane na stronie internetowej Gminy – zakładka Rewitalizacja Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023 -  Ogłoszenia.  

Dokument „Program Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023” jest opracowywany w  ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Powrót do poprzedniej