Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy

2016-10-03 16:00

W związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Ruda Maleniecka zaprasza na kolejne konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy, które odbędą się w dniu 10 października 2016 r. (poniedziałek)

według następującej kolejności:

  • dla mieszkańców sołectwa LIPA – godz. 16:30 – Budynek Szkoły Filialnej w Lipie

 

  • dla mieszkańców sołectwa MALENIEC – godz. 18:00 – Budynek Świetlicy Wiejskiej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu

 

Poniżej zamieszczono plakaty informujące o terminach planowanych konsultacji:

Załącznik nr 1. Plakat – spotkanie z mieszkańcami sołectwa Lipa

Załącznik nr 2. Plakat – spotkanie z mieszkańcami sołectwa Maleniec

 

 

Dokument „Program Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023” jest opracowywany w  ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Powrót do poprzedniej