Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy

2016-10-03 17:51

W związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Ruda Maleniecka zaprasza na kolejne już konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy, które odbędą się w dniu 7 października 2016 r. (piątek) według następującej kolejności:

  • dla osób z sektora przedsiębiorców o godz. 16:00
  • dla mieszkańców sołectwa RUDA MALENIECKA – godz. 17:30

Oba spotkania odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej. Zainteresowanych zapraszamy do udziału oraz do uczestnictwa w opracowywaniu dokumentu.

Poniżej zamieszczono plakaty informujące przedsiębiorców oraz mieszkańców sołectwa Ruda Maleniecka o konsultacjach.

Załącznik nr 1. Plakat – spotkanie z przedsiębiorcami

Załącznik nr 2. Plakat sołectwo Ruda Maleniecka

 

Dokument „Program Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023” jest opracowywany w  ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Powrót do poprzedniej