Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera - Przedsiębiorcy

2017-08-29 13:00

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera - Przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Ruda Maleniecka

2. Regulamin konkursu

3. Załączniki do Regulaminu:

 

Załącznik Nr 1 Wzór oferty

Załącznik Nr 2Wzór umowy Partnerskiej

Załącznik Nr 3Oświadczenie MSP

Załącznik Nr 4Formularz POMOCY DE MINIMIS

Załącznik Nr 5Oświadczenie (wykluczenie)

Załącznik Nr 6Oświadczenie (transport)

Załącznik Nr 7Oświadczenie ZUS i US

Załącznik Nr 8Propozycja zabezpieczenia umowy partnerskiej

Załącznik Nr 9Oświadczenie nowa inwestycja

Załącznik Nr 10 - Działalności wykluczone

Załącznik Nr 11 - Wytyczne dot. kwalifikowalności 

Załącznik Nr 12 - Komunikat zamówienia

 


Powrót do poprzedniej