Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

RODO

Obowiązek informacyjny wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

Klauzule RODO:

Klauzula ogólna

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna - USC

Powrót do poprzedniej