Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin do roku 2030

Porozumienie 3 gmin podpisane!

W dniu 17 czerwca 2021 r. w Rudzie Malenieckiej odbyło się spotkanie formalizujące powołanie partnerstwa na rzecz opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku. Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii gmin, w tym także strategii ponadlokalnych. Inwestycje z nich wynikające mają być preferowane podczas naborów o środki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027.

Gminy mogą realizować tego typu Strategie ponadlokalne w formie porozumień międzygminnych. I takie porozumienie włodarze Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka podpisali.

Poniżej zdjęcia z podpisania porozumienia.

Powrót do poprzedniej