Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Rzeka Czarna Maleniecka (Konecka) jako nieformalny szlak kajakowy - rzeka o długości 85 km, największy prawobrzeżny dopływ Pilicy. Dostępna do spływu kajakowego od Sielpi (przy wyższym stanie wód od Janowa) do ujścia. Brak oznakowanego szlaku kajakowego!
Na odcinku od Sielpi do Cieklińska rzeka płynie przez obszary leśne, gdzie należy oczekiwać wielu tzw. zwałek. Na obszarze gminy (od Cieklińska do Kołońca) rzeka na przeważającej długości została uregulowana w latach 1975-80, co sprawia, że jest łatwiej dostępna nawet dla początkujących kajakarzy. Z drugiej strony wiąże się to z koniecznością ominięcia kilku przeszkód (jaz w Cieklińsku, 3 progi, na których powstały małe elektrownie wodne, jaz w Kołońcu).
Przy poruszaniu się po rzece należy pamiętać, iż ma ona charakter podgórski, co objawia się gwałtownymi przypływami i ich wysoką amplitudą (1m3/s do 183 m3/s).
Relacje i fotogalerie ze spływów kajakowych rzeką Czarną Maleniecką można znaleźć w sieci internetowej.

Dendrologiczna ścieżka edukacyjna - utworzona przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka we współpracy z lokalnym klubem 4H. Przebiega w granicach zabytkowego parku podworskiego w Rudzie Malenieckiej. Umożliwia zapoznanie się z rodzimymi gatunkami drzew lasotwórczych oraz gatunkami obcego pochodzenia (np. sosna wejmutka).

Ścieżka edukacyjna przy Izbie Tradycji im. Profesora Franciszka Staffa (Ruda Maleniecka 112) – poprowadzona na terenie gospodarstwa rybackiego wokół stawów hodowlanych. Tablice informacyjne przedstawiają gatunki ryb, ptaków i roślin, jakie możemy tu spotkać.

 

 

 

Powrót do poprzedniej