Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

„Piekielny szlak”

Markowy produkt turystyczny, szlak turystyczny o długości 258,5 km poprowadzony przez obszar wszystkich 9 gmin (w dwu województwach i trzech powiatach) należących do Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ z siedzibą w Modliszewicach. Jego utworzenie było jednym z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez wspomnianą wyżej LGD.
Początek szlaku to miejscowość Piekło, a koniec - Niebo (obie w gm. Końskie). Główna idea stojąca za powstaniem szlaku wiąże się z chęcią połączenia miejsc, których nazwy odnoszą się do „piekielnych mocy”. Nie bez znaczenia jest także fakt istnienia w przeszłości, na znacznej części opisywanego obszaru, prężnie działającego przemysłu żelaznego. Tym samym szlak połączył pomniki przyrody i rezerwaty o charakterystycznych nazwach (np. Brama Piekielna, Piekiełko Szkuckie, Diabla Góra) oraz zabytki techniki (np. w Maleńcu, Sielpi) a także inne warte odwiedzenia miejsca.

Opis szlaku

Na terenie gminy Ruda Maleniecka długość szlaku wynosi ok. 30 km. Trasa na całej długości jest oznakowana (czerwone znaki informacyjne), nawigację ułatwiają rogacze z tabliczkami drogowskazowymi oraz tablice z mapą przebiegu całego. Przy szlaku zlokalizowano także miejsca odpoczynku.
Swój bieg rozpoczyna w położonym ok. 9 km od Sielpi Cieklińsku, dawnej osadzie przemysłowej. Następnie szlak wiedzie przez sosnowy las do Młotkowic, wsi o rolniczym charakterze, skąd skręca do Cisu. Cis (a dokładniej przysiółek Cisu - Budy) to miejsce urodzenia Marianny Cel „Tereski”, jedynej kobiety w Wydzielonym Oddziale WP majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Dalej szlak wiedzie na południe gminy, pośród gęstych lasów, gdzie odbija na północ kierując do uroczyska „Ormanicha”, miejsca największej bitwy Powstania Styczniowego na terenie powiatu (21.04.1863 r.) (pomnik). W pobliskim Szkucinie warto zobaczyć charakterystyczne skałki w rezerwacie „Piekiełko Szkuckie”. Zarówno w Szkucinie, jak i położonej 2 km dalej Lipie, można odpocząć przy drewnianych zadaszonych stolikach i ławeczkach.
Lipa, jedna z najstarszych miejscowości w gminie, szczyci się drewnianym kościółkiem z 1761 r. (dobudowanego do starszej, murowanej kaplicy św. Rozalii z 1636 r.).

Z Lipy szlak prowadzi na północ, przez lasy, gdzie rośnie potężny dąb szypułkowy „Starzyk”, objęty ochroną prawną jako pomnik przyrody. W pobliżu znajduje się staw hodowlany o tej samej nazwie. Zanim dotrzesz do „Starzyka” przygotuj się na przekroczenie strumienia przepływającego przez drogę.
Mijając Wyszynę Rudzką, jedną z trzech miejscowości w gminie o nazwie odnoszącej się do położenia na wzniesieniu, asfaltową drogą docieramy do miejscowości Maleniec. Obowiązkowo należy odwiedzić muzeum w  zabytkowym zakładzie hutniczym założonym przez Jacka Jezierskiego w końcu XVIII w. Pobliskie Machory to także dawna wieś przemysłowa znana z fabryki kafli i papierni Ludwika Bayera z 1898 r.
Machory to ostatni przystanek na odcinku „Piekielnego Szlaku” na terenie gminy Ruda Maleniecka. Stąd szlak prowadzi to miejscowości Adamów w gminie Żarnów.

Film promujący szlak

Szlak na terenie gminy Ruda Maleniecka - mapa do pobrania

Przebieg całości szlaku - mapa do pobrania

 

Powrót do poprzedniej