Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ścieżka edukacyjno-turystyczna

Szlak umożliwia zapoznanie się z obiektami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gminy. Rozpoczyna swój bieg w Dębie, przy budynku Wiejskiego Domu Ludowego. Po 31 kilometrach szlak wraca do Dęby, by zakończyć się przy zabytkowej kapliczce nieopodal budynku Leśnictwa. Poprowadzony jest drogami asfaltowymi i traktami leśnymi, przez 11 miejscowości gminy, w pobliżu zbiorników wodnych, w tym stawów hodowlanych. Dostępny jest zarówno dla piechurów, jak i rowerzystów.

Przy ścieżce zlokalizowano 10 tablic - pięć z nich ma charakter edukacyjny i poświęconych jest ciekawym gatunkom zwierzęcym (chroniony małż szczeżuja wielka) bądź cennym środowiskom przyrodniczym  (bór bagienny, bór chrobotkowy, łęgi jesionowo-olszowe, torfowisko wysokie). Kolejne pięć - z mapą - przedstawia zabytki  i inne atrakcje turystyczne gminy.


Pliki do pobrania:

Opis

Mapa ścieżki

 

 

Powrót do poprzedniej