Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ruda Maleniecka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zebrane dane posłużą m.in. do opracowania planów dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej, dlatego też informacje te są bardzo ważne.

W związku z powyższym, Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka, o wypełnienie stosownego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej pokój nr 9.    

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej pokój nr 9 oraz w załączeniu.

 

 

Powrót do poprzedniej