Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

WFOŚiGW / NFOŚiGW

Zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2017 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 4 616,62 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

1)      środki WFOŚIGW w Kielcach – 1 900,96 tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania

2)      środki NFOŚIGW w Warszawie – 2 715,66 tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania

 


Zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2016 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 5 639,40 zł. Na kwotę dotacji składają się:

   1. środki WFOSiGW w Kielcach – 2 322,11 zł, tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania

   2. środki NFOSiGW w Warszawie – 3 317,29 zł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania

 


Zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruda Maleniecka” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 7 400,00 zł (co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych).

 

 

 

Powrót do poprzedniej