Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Od tego dnia  to gminy odpłatnie odbierają i zagospodarowują odpady komunalne. W Gminie Ruda Maleniecka system obejmuje nieruchomości zamieszkałe, tj. domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2017 r. wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

ul. Łazienna 8

26-200 Końskie

NIP 658-00-07-765

tel.: 41-372-34-97, fax.: 41-372-29-28

e-mail: zuk@pgk.konskie.pl

 

Opłaty za odbiór odpadów nie uległy zmianie i wynoszą (stawki miesięczne):

4 zł od osoby w przypadku odpadów zbieranych selektywnie (segregacji odpadów)

8 zł od osoby w przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów

Opłatę w wysokości zadeklarowanej przez Państwa w deklaracji należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej:

Bank Spółdzielczy w Przedborzu/Oddział Ruda Maleniecka

nr konta 82 89880001 0040 04035190 0003

lub w kasie Urzędu Gminy (poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 13:30)

w terminach:

za I kwartał - do 15 stycznia danego roku

za II kwartał - do 15 kwietnia danego roku

za III kwartał - do 15 lipca danego roku

za IV kwartał - do 15 października danego roku.

Sposób wyliczenia opłaty kwartalnej:

3 mies.x zadeklarowana liczba osób x stawka miesięczna (4 zł/os. w przypadku segregacji odpadów lub 8 zł/os. w przypadku braku segregacji odpadów).

 

 

Powrót do poprzedniej