Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Święto Niepodległości w gminie Ruda Maleniecka

2017-11-14 13:23

Społeczność gminy Ruda Maleniecka wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili Narodowe Święto Niepodległości podczas uroczystości patriotycznej w uroczysku Ormanicha w leśnictwie Szkucin.
Radosne świętowanie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęło się od wprowadzenia pocztów sztandarowychjednostek OSP z Lipy i Jakimowic oraz Gimnazjum z Rudy Malenieckiej i wspólnego odśpiewania Hymnu.

Mszę świętą odprawił ksiądz Adam  Ślusarczyk, wikariusz parafii w Lipie. Swoje kazanie poświęcił postawom patriotycznym w dzisiejszych czasach, zwracając uwagę na częste powierzchowne ich rozumienie.

Wójt Gminy Leszek Kuca przypomniał krótko tło historyczne, wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, następnie głos zabrali goście – pani Agata Binkowska, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, występując w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosta konecki pan Bogdan Soboń, gospodarz terenu nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda Maleniecka pan Rafał Michalski.

Stałym punktem listopadowych uroczystości stało się także złożenie ziemi przywiezionej z miejsc związanych z martyrologią narodu i dziejami oręża polskiego. W tym roku Henryk Pargieła, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz, przywiózł ziemię z Kazachstanu oraz Bredy w Holandii.

Ostatnim punktem w oficjalnej części obchodów był program artystyczny zaprezentowany przez uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Następnie wszyscy zebrali się przy ciepłej herbacie i pieczeniu kiełbasek nad ogniskiem.

Warto podkreślić, iż dzień wcześniej  w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy udziale zaproszonych gości oraz całej społeczności szkolnej uczniowie z klas III – VII przedstawili program artystyczny złożony z wierszy i pieśni patriotycznych, a uczniowie klas VI i VII odtańczyli poloneza.

Powrót do poprzedniej