Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Kolejni mieszkańcy naszej gminy zostaną przyłączeni do sieci kanalizacyjnej

2018-01-13 17:01

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym w grudniu rozpoczęły się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dęba i Dęba-Kolonia. Wykonawca – firma „TRAK-KOP” z Kostomłotów wyłoniona w przetargu nieograniczonym zrealizuje zadanie za 4,6 mln złotych. Inwestycja zostanie wykonana w dwóch etapach: pierwszy zostanie zakończony w czerwcu br., natomiast całość inwestycji ma zostać oddana do użytku do końca kwietnia 2019 roku. Zadanie obejmuje wykonanie około 13 kilometrów sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej.

Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba-Kolonia” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powrót do poprzedniej