Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Otwarcie nowoczesnych pracowni lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej

2018-04-17 12:44

10 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej odbyło się uroczyste otwarcie pracowni lekcyjnych, które zostały doposażone w nowoczesne pomoce naukowe w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”. Symboliczne wstęgi przecięli m.in. wójt gminy pan Leszek Kuca i dyrektor szkoły pani Urszula Piwowarczyk, a obecni przy tym uczniowie mieli możliwość zapoznać się z działaniem i możliwościami nowych pomocy naukowych.

W ramach projektu zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny, które uatrakcyjnią lekcje i ułatwią uczniom zdobywanie i poszerzanie wiedzy. Do pracowni informatycznej trafiły nowe komputery oraz tablica multimedialna. Takie tablice zakupiono również do pracowni matematycznej, geograficznej i biologicznej, a oprócz nich także laptopy oraz wizualizery, czyli niewielkie kamery umieszczone na ramieniu, które pozwalają wyświetlać na tablicy treści umieszczone pod urządzeniem (np. strony podręczników). Pracownia geograficzna zyskała nowe mapy, plansze, kolekcje skał, minerałów i skamieniałości, modele form terenu oraz atlasy. Do pracowni biologiczno- chemicznej zakupione zostało dygestorium (wyciąg laboratoryjny) oraz stół laboratoryjny do przeprowadzania pokazów i doświadczeń chemicznych. Pracownia wzbogaciła  się także w mikroskop z kamerą, szkło laboratoryjne i zestaw odczynników chemicznych oraz nowoczesny model ludzkiego szkieletu. W pracowniach pojawiły się także nowe stoliki i krzesła.
Oprócz wyżej wymienionych uczniowie będą korzystali z zestawu do rozpoznawania głosów ptaków w terenie. Warto także wspomnieć o powstałym przy szkole ogródku meteorologicznym i zamontowanej na dachu budynku elektronicznej stacji pogodowej.

Dzięki temu każdy, kto wejdzie na stronę internetową: http://infomet.nazwa.pl/meteo/ruda_maleniecka/gauges.htm będzie mógł sprawdzać aktualne dane pogodowe z Rudy Malenieckiej. Informacje są aktualizowane co 10 minut.

Dzięki pozyskanemu doposażeniu szkoła w Rudzie Malenieckiej stała się jeszcze bardziej nowoczesną placówką, gdzie priorytetem jest skuteczność w przekazywania wiedzy uczniom. Aktualnie jest to jedna z najlepiej wyposażonych szkół w całym powiecie koneckim.

Powrót do poprzedniej