Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Uroczystości w Ormanisze - relacja

2018-05-10 10:10

Jak co roku pod koniec kwietnia samorządowcy i mieszkańcy gminy Ruda Maleniecka wraz z zaproszonymi gośćmi zebrali się w uroczysku leśnym Ormanicha w pobliżu Szkucina wspominając wydarzenia z 1863 roku. To już 155 rocznica bitwy powstańczej, a równocześnie pierwsza z wielu uroczystości przygotowanych przez Gminę Ruda Maleniecka  mających uczcić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Warto podkreślić unikatowość tej uroczystości – Ormanicha to jedyne miejsce w powiecie koneckim tak silnie związane z powstaniem styczniowym.

Zebrani na leśnej polanie rozpoczęli od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, a następnie uczestniczyli w mszy świętej odprawionej przez księdza Tomasza Waśkiewicza, proboszcza parafii pw. Świętego Wawrzyńca i Katarzyny w Lipie. W kazaniu, poświęconym kwestiom patriotyzmu i  historii, wyraźnie podkreślił różnice pomiędzy miłością do ojczyzny a nacjonalizmem.

Powitawszy przybyłych Wójt Gminy Leszek Kuca zaznaczył, że walka powstańców styczniowych wpisuje się  długą drogę Polaków do odzyskania suwerenności. Szczególnie należy pamiętać o tym w tym roku, w setną rocznicę niepodległości.

Po przemowach zaproszonych gości nastąpiło złożenie wieńców przy pomniku powstańczym ufundowanym w 1918 r. przez ówczesnych właścicieli dóbr Ruda Maleniecka w miejscu zbiorowej powstańczej mogiły.

Miłym akcentem były podziękowania, jakie druhom strażakom z jednostek OSP wspierających Samorząd Gminy Ruda Maleniecka w organizacji uroczystości patriotycznych złożyli samorządowcy: Wójt Gminy Leszek Kuca, jego Zastępca Piotr Piec i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pałgan.

Ostatnim punktem w oficjalnej części programu był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Uczniowie przygotowali swój występ pod kierunkiem nauczycieli: Doroty Fijołek, Małgorzaty Gil, Małgorzaty Wydry i Marcina Wróbla.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy spotkali się przy ognisku i kiełbasce, korzystając z uroków wiosennego dnia.

 

 

Powrót do poprzedniej