Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogromna dotacja na inwestycje w Rudzie Malenieckiej

2018-06-22 08:45

15 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska oraz Wójt Gminy Leszek Kuca podpisali preumowę na dofinansowanie inwestycji w ramach projektu rewitalizacji. Środki z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszące ponad 4 mln 200 tys. złotych stanowią jedno z największych dofinansowań jednorazowych przyznanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i największe dofinansowanie w historii gminy. Jest to efekt wysokiej oceny projektu pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” (4. miejsce na 54 złożone wnioski).

W ramach programu rewitalizacji są i będą realizowane liczne zadania inwestycyjne. Z już wykonanych należy wymienić 3 zmodernizowane odcinki dróg w Rudzie Malenieckiej, a z trwających - budowę boiska wielofunkcyjnego przy strażnicy jednostki OSP.
Inwestycje zaplanowane do realizacji do 2021 roku to m.in. przebudowa boiska trawiastego i wybudowanie bieżni, termomodernizacja (ocieplenie, wymiana ogrzewania i oświetlenia) budynku szkoły i remont remizy strażackiej, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, czy budowa oświetlenia przy powstającym ciągu pieszo-rowerowym z Rudy Malenieckiej w kierunku cmentarza parafialnego.
Także zakup wyposażenia dla powstającego budynku biblioteki gminnej (na który wcześniej pozyskano dofinansowanie z innego programu unijnego) będzie finansowany ze środków na rewitalizację.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami medialnymi:

[TVŚ Telewizja Świętokrzyska]

[iTV Sejmik Kielce]

[tkn24]

[Echo Dnia]

Powrót do poprzedniej