Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Nowy sprzęt ratujący życie dla naszych strażaków

2018-06-26 15:11

Gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości. W dniu 22 czerwcu na sali konferencyjnej urzędu Gminy nastąpiło przekazanie sprzętu o wartości 23 466 zł na ręce druhów z OSP w Rudzie Malenieckiej i Kołońcu, czyli jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i ma służyć udzielaniu pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” zakupiono 2 defibrylatory, zestaw podpór stabilizacyjnych używanych w ratownictwie drogowym oraz torbę medyczną z wyposażeniem (zestaw ratownictwa medycznego).

 

Powrót do poprzedniej