Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18 W ZESPOLE PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE MALENIECKIEJ

2018-06-27 08:02

22 czerwca 2018 r. uczniowie z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy zakończyli rok szkolny 2017/18.

Podczas uroczystych akademii z okazji zakończenia roku szkolnego Wójt Gminy Ruda Maleniecka, Leszek Kuca pogratulował sukcesów i wręczył stypendia dla najzdolniejszych uczniów  w ramach Lokalnego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruda Maleniecka. Stypendia za wyniki w nauce oraz najlepsze osiągnięcia sportowe i artystyczne otrzymały 43 osoby.

Zarządzeniem Wójta Pani Urszuli Piwowarczyk, po przeprowadzonym konkursie, zostało oficjalnie powierzone stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej na kolejne 5 lat szkolnych.

Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyli nagrody książkowe oraz dyplomy dla uczniów za wyniki w nauce, wzorowe czytelnictwo oraz 100% frekwencję. Książki i dyplomy na zakończenie roku szkolnego otrzymały także wszystkie przedszkolaki.

 

Powrót do poprzedniej