Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Ruda Maleniecka

2018-07-03 14:21

27 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka. Do najważniejszych podjętych decyzji należało udzielenie wójtowi Leszkowi Kucy absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu za rok 2017 r. Głosowanie poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Obecni na sesji radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi.

Wśród innych poruszanych podczas sesji spraw były m.in. kwestie dotyczące współfinansowania wraz z Powiatem Koneckim przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy – w sołectwach: Cieklińsko, Cis, Koliszowy i Strzęboszów oraz zmiany w budżecie na rok obecny.

Rok 2017 stał pod znakiem realizacji szeregu ważnych inwestycji w gminie, w tym przebudowy kilkunastu odcinków dróg gminnych, budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czy zakupu nowoczesnego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Rudzie Malenieckiej. Tegoroczny budżet jest jeszcze bardziej ukierunkowany na inwestycje, także dzięki znacznym kwotom pozyskanym ze źródeł zewnętrznych. Już zrealizowano przebudowy dróg gminnych, zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudzie Malenieckiej, trwają zaś prace przy budowie biblioteki, która ma stanowić gminne centrum kultury, przy rozbudowie hali sportowej i budowie kanalizacji dla Dęby i Dęby-Kolonii.

Powrót do poprzedniej