Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Konkursy w ramach projektu "Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego"

2018-09-04 13:04

Do dnia 14 września 2018 r. uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej mogą składać prace na konkursy dla dzieci i młodzieży realizowanych przez gminę Ruda Maleniecka w ramach projektu "Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020:

1. Konkurs plastyczny– dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:

Grupa I – przedszkolaki

-  Grupa II – uczniowie klas I-III  szkoły podstawowej

2. Konkurs literackiuczniowie klas IV-VI

3. Konkurs fotograficznyuczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych

Celem konkursówjest m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką rybactwa i historią Gminy Ruda Maleniecka,  promocja lokalnego dziedzictwa turystycznego i przyrodniczego Gminy oraz jej tradycji rybackich.

Regulaminy konkursów wraz z wymaganymi załącznikami poniżej:

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu literackiego

Regulamin konkursu fotograficznego

Powrót do poprzedniej