Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Wspomnienie Września '39 r. w Rudzie Malenieckiej

2018-09-15 10:19

Nocą z 5 na 6 września  1939 roku polscy żołnierze z 36 Dywizji Piechoty zajęli pozycje obronne, przygotowując się do obrony na linii rzeki Czarnej. 6 września nastąpił atak niemieckiej I Dywizji Lekkiej, który zmusił obrońców do wycofania się i zorganizowania kolejnej linii obrony w Kazanowie. W walkach w Rudzie Malenieckiej zginęło sześciu polskich żołnierzy. Dzięki ich bohaterstwu Niemcom nie udało się zdobyć przepraw na rzece Czarnej z marszu.

W niedzielę 9 września wspominaliśmy 79. rocznicę tych wydarzeń przy pomniku w Rudzie Malenieckiej. Uroczystości rozpoczęto od wciągnięcia flagi państwowej na maszt w wykonaniu pocztu sztandarowego złożonego ze strażaków OSP w Młotkowicach. Podniosłej chwili towarzyszył Mazurek Dąbrowskiego odegrany przez Orkiestrę Dętą OSP Kłomnice  

Następnie mszę świętą odprawił proboszcz tutejszej parafii ksiądz Paweł Węgrzynowski, a po niej nastąpiła część oficjalna, podczas której przybyłych na uroczystości powitał wójt gminy Leszek Kuca. Okolicznościowe przemówienie wygłosił także starosta konecki Bogdan Soboń; nie zabrakło listu od Wojewody Świętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek. Tą część uroczystości zakończyło złożenie wieńców pod pomnikiem poświęconym poległym w Rudzie Malenieckiej żołnierzom Września.

Następnie młodzież z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych przedstawiła program artystyczny, montaż słowno-muzyczny złożony z pieśni i wierszy o charakterze patriotycznym przeplatanych narracją przybliżającą wydarzenia, jakie rozegrały się we wrześniu ’39 r. w Rudzie Malenieckiej. Uroczystości zakończył kilkudziesięciominutowy koncert złożony z pieśni patriotycznych oraz szlagierów muzyki popularnej w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Kłomnice.

Pomnik poświęcony bohaterskim polskim żołnierzom, wspominający szczególnie poległych w walkach na linii rzeki Czarnej został odsłonięty w sierpniu 2009 roku dzięki staraniom gminnych władz samorządowych. Co roku na początku września odbywają się przy nim uroczystości patriotyczne. Dzięki temu przywrócono pamięć o tych chlubnych wydarzeniach lokalnej społeczności.

 

Powrót do poprzedniej