Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

"Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej" - umowa podpisana

2018-10-09 11:55

W dniu 8 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej odbyło się spotkanie związane z podpisaniem umowy na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej”. W obecności wójta gminy Leszka Kucy, przewodniczącego Rady Gminy Piotra Pałgana, starosty Bogdana Sobonia oraz pani Doroty Zygmunt – Wicedyrektora ZPPO w Rudzie Malenieckiej umowę podpisały: pani Agata Binkowska – członek zarządu województwa świętokrzyskiego, pani Urszula Piwowarczyk – dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej oraz pani Małgorzata Staszczyk – skarbnik gminy Ruda Maleniecka.

W ramach projektu, który będzie realizowany od stycznia 2019r. do czerwca 2020r. szkoła zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, np. interaktywną podłogę do zajęć dla uczniów, tablety dla uczniów, zestawy gier edukacyjnych i inne.
Od stycznia 2019r. zaplanowane są szkolenia metodyczne dla nauczycieli, w ramach których poznają oni min. nowoczesne techniki ułatwiające uczenie  się oraz szkolenia z praktycznego wykorzystania technologii TIK. Dla uczniów klasy gimnazjalnej zorganizowane zostaną zajęcia z doradztwa zawodowego przygotowujące do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia.  Od września 2019 roku przez cały rok szkolny prowadzone będą zajęcia dla uczniów, których celem będzie  podniesienie kompetencji kluczowych. Podstawę zajęć będą stanowiły nowoczesne programy edukacyjne, podnoszące sprawność w samodzielnej nauce, w logicznym myśleniu, twórczości, kreatywności. Zajęcia będą dostosowane do grupy wiekowej.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 477 806,90 zł, w tym kwota dofinansowania to aż 430 026,20 zł.

Powrót do poprzedniej