Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Mieszkańcy Machor modlili się w kaplicy Dołęgów

2018-10-09 13:40

W miniony piątek, jak co roku, mieszkańcy Machor wraz z proboszczem tutejszej parafii ks. Mirosławem Sochajem zebrali się w kaplicy Dołęgów, żeby modlić się wspólnie podczas mszy świętej i modlitwy różańcowej. W modlitwie uczestniczyli również wójt Leszek Kuca oraz starosta Bogdan Soboń.

Kaplica Dołęgów jest cennym świadectwem ciekawej historii naszej gminy. Pochodzi z XVII/XVIII w., a w znajdującej się pod nią krypcie chowano Dołęgów, właścicieli Machor i okolicznych wiosek, którzy byli kalwinami.

Wiosną 2011, dzięki pracy ludzi dobrej woli, ówczesnego proboszcza, księdza Aleksandra Mańki, Nadleśnictwa Ruda Maleniecka oraz Urzędu Gminy zakończono prace nad odnowieniem zabytku.

 

 

Powrót do poprzedniej