Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Setna rocznica urodzin Marianny Cel "Tereski"

2018-10-09 13:59

W niedzielę 7 października, jak co roku, zebraliśmy się w Cisie przy obelisku poświęconym Mariannie Cel „Teresce”, aby uczcić pamięć i 100. rocznicę jej urodzin.

Marianna Cel urodziła się 14 stycznia 1918 roku w Budach (obecnie część wsi Cis). W latach 30. Pracowała w Łodzi, znała język niemiecki i rosyjski, imponowała sprawnością fizyczną. Przed II wojną światową wróciła do rodzinnej miejscowości. W październiku 1939r. nawiązała kontakt z Hubalczykami i została – jako jedyna kobieta – przyjęta do oddziału. Służyła jako łączniczka i sanitariuszka, brała udział w akcjach bojowych do samego końca istnienia oddziału. Po śmierci majora Dobrzańskiego znalazła się w Warszawie. Prawdopodobnie kontynuowała swoją   pracę w podziemiu jako łączniczka na trasie Warszawa – Lwów.Data śmierci i miejsce pochówku nie są znane. Istnieje szereg sprzecznych relacji o okolicznościach śmierci lub dalszych dziejach, m.in. pobycie na emigracji, przeżyciu wojny i pobycie w okolicach Radoszyc pod zmienionym nazwiskiem.  

Niedzielne uroczystości rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie mszę świętą odprawił ksiądz Adam Ślusarczyk, wikary parafii Lipa. Po jej zakończeniu zebrani wysłuchali Apelu poległych.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez wójta gminy Leszka Kucę biografii „Tereski” oraz przywitanie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: starosta konecki Bogdan Soboń, przewodniczący Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Piotr Pałgan, pani Urszula Piwowarczyk – dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej wraz z gronem pedagogicznym, pan Robert Dzierzgwa – dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu oraz pani Wiesława Kubiak – siostrzenica „Tereski”.

Tegoroczne uroczystości uświetnili swoją obecnością pan Dionizy Krawczyński – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Kielce oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych JODŁA.

Po okolicznościowych przemówieniach delegacje samorządowców oraz zaproszonych gości złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem „Tereski”. Na zakończenie uczennice z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej przedstawiły program artystyczny.

Uroczystość zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku i ciepłej herbacie, ufundowanych przez Samorząd Gminny.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.

Za udział w organizacji tegorocznych uroczystości dziękujemy panu Robertowi Dzierzgwie oraz pani Karolinie Barcickiej-Kaczor, sołtysowi Cisu.

 

 

Powrót do poprzedniej