Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Kolejne szkolne pracownie zyskały nowoczesne wyposażenie

2018-10-18 15:07

We wtorek 16 października, odbyło się oficjalne otwarcie dwóch pracowni edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Leszek Kuca, pani Urszula Piwowarczyk – dyrektor szkoły, pani Dorota Zygmunt – wicedyrektor szkoły oraz uczniowie.

Pierwszą pracownią, oficjalnie przekazaną uczniom i nauczycielom do korzystania, była pracownia ekologiczna. Sala zyskała nowe meble: szafy, krzesła oraz ławki szkolne oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, tj. zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu,miernik promieniowana UV, zestaw ekologiczny do badania wody, stację pogody, pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych, aparat fotograficzny, mikroskop badawczy LED 4.

Nowa pracownia umożliwi uczniom przeprowadzanie ciekawych doświadczeń oraz realizację różnych projektów badawczych. Ekopracownia pozwoli docenić bogactwo i walory przyrodnicze gminy, a także ma być inspiracją do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Wyposażenie zostało dofinansowane w kwocie 24 tys. zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach realizowanego Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Całkowity koszt projektu to 31 477,00 zł.

W ostatnim czasie dużą metamorfozę przeszła również pracownia edukacji wczesnoszkolnej. Sala została wyremontowana, zakupiono m.in. nowe krzesła i stoliki, wymieniono wykładzinę. Pracownia zyskała również tablicę interaktywną, która umożliwi posługiwanie się nowoczesną technologią najmłodszym uczniom.

 

 

 

Powrót do poprzedniej