Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Narodowe Święto Niepodległości - Ruda Maleniecka 2018

2018-11-16 17:01

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Dla Polaków to dzień szczególny – po 123 latach zaborów Nasza Ojczyzna odzyskała suwerenność.

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się na terenie naszej gminy 9 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia. Punktualnie o godz. 11:11 cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi odśpiewała 4 zwrotki Hymnu Państwowego. Wybór godziny rozpoczęcia akademii nie był przypadkowy – nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dalszej części uroczystości uczniowie klas VII i VIII odtańczyli poloneza. Następnie dzieci i młodzież z miejscowych szkół i przedszkola zaprezentowały program artystyczny. Słowno-muzyczno-taneczne przedstawienie przybliżyło dzieje Naszej Ojczyzny z okresu niewoli, bohaterskich zrywów powstańczych i odzyskania niepodległości.

W dniu 11 listopada, na leśnym uroczysku Ormanicha w leśnictwie Szkucin, Samorząd Gminy Ruda Maleniecka zorganizował uroczystości upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 14:00 od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania Hymnu. Następnie księża z parafii Lipa – proboszcz Tomasz Waśkiewicz oraz wikary Adam Ślusarczyk odprawili Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.

Po zakończonym nabożeństwie Wójt Gminy Leszek Kuca w słowach skierowanych do zebranych przypomniał, jak trudną drogę musiała przebyć Polska, aby po latach niewoli i poniżenia odzyskać Niepodległość. Następnie głos zabrali zaproszeni goście – starosta konecki Bogdan Soboń oraz pan Jerzy Kowalski, który odczytał okolicznościowy list Wojewody Świętokrzyskiego – pani Agaty Wojtyszek.

Po przemówieniach licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem Powstańców Styczniowych. Ostatnim punktem w oficjalnej części obchodów był program artystyczny zaprezentowany przez uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Na zakończenie wszyscy zebrali się przy pieczeniu kiełbasek nad ogniskiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Szczególne podziękowania składamy delegacjom, które złożyły wieńce i zapaliły znicze podczas uroczystości na uroczysku Ormanicha, pocztom sztandarowym oraz uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali i zaprezentowali wzruszający program artystyczny.

Powrót do poprzedniej