Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ostatnia sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka kadencji 2014-2018

2018-11-16 18:22

W piątek 9 listopada po raz ostatni w tej kadencji zebrała się Rada Gminy Ruda Maleniecka. Ostatnia sesja miała uroczysty charakter. W obradach uczestniczyli radni, sołtysi oraz zaproszeni goście: pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, pani Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pan Bogdan Soboń – Starosta Konecki oraz Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca.

Po podjęciu kilku bieżących uchwał nadszedł czas na podsumowanie czterech lat mijającej kadencji. W swoich przemówieniach wszyscy podkreślali, że w gminie udało się zrealizować wiele przedsięwzięć dzięki dobrej i merytorycznej współpracy z radnymi i sołtysami oraz samorządem powiatowym i wojewódzkim.

Na zakończenie sesji Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli radnym pisemne podziękowania za rzetelne sprawowanie swojej funkcji, pełną zaangażowania pracę i skuteczne działania dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Podziękowania za wytrwałą pracę na rzecz społeczności lokalnych naszego regionu oraz przychylną współpracę z samorządem Gminy Ruda Maleniecka otrzymali również zaproszeni goście.

Kolejna sesja Rady Gminy, już w nowym składzie, odbędzie się 21 listopada 2018r.

Powrót do poprzedniej