Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Nabory wniosków w LGD - "U ŹRÓDEŁ"

2019-04-04 14:15

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ” ogłosiło następujące nabory wniosków:

1. Naborów wniosków nr 1/2019/G w ramach przedsięwzięcia 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne”

2. Naborów wniosków nr 2/2019/G w ramach przedsięwzięcia 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego”

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Więcej szczegółów na stronie internetowej:

http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace

Powrót do poprzedniej